: , 2013

  • QCN tetikler İndi aynalı’ Stanford

    İş BOINC müştəri işlər görülüb (Siz http at təkmilləşdirmək edə bilərsiniz://boinc.berkeley.edu/download.php) avtomatik olaraq "aynalı bu layihə üzrə tetikler üçün imkan verir ki,’ Stanford əsas QCN server. Bir server aşağı halda bu faydalı olacaq, sənin …

    Davamı →