Изтегляне на данни

Сеизмични данни, събрани от Quake-Catcher Network е на разположение скоро след разкритието се правят. Има няколко форми на наличните данни за научни цели, изброени по-долу. Моля, потвърдете използването на QCN данни при публикуване или представяне на данни или резултати, получени от QCN. Благодаря!

  1. Очаквайте скоро: Trigger Metadata: Това включва пъти, амплитуди, места, др.. на води, изпратен от сензор компютри до сървъра QCN.

  2. Очаквайте скоро: Влезлите веднъж в действие Вълни: Това включва компресиран двоичен вълни в сеизмични Анализ кодекс (SAC) формат за сензори, които записани на земетресение. Ние работим за по-добри методи за заявка.

  3. Очаквайте скоро: Непрекъснато Вълни: Някои QCN сензори компютри с данни USB акселерометри непрекъснато записване и качване на всички данни за сървъри QCN. Това включва компресиран двоичен вълни в сеизмични Анализ кодекс (SAC) формат. Ние работим за по-добри методи за заявка.