Videos

- Com funciona?

Això demostra un sensor que està correctament instal · lat, les dades que es transmeten als servidors, i el producte col · lectiva de les dades.

Llegir més  

- Què passa durant un terratrèmol?

Aquest vídeo mostra els esdeveniments que tenen lloc durant un terratrèmol.

Llegir més  

- Puc crear un terratrèmol virtuals?

Una pregunta comuna és; Com QCN acord amb falses lectures dels sensors individuals. El vídeo mostra com un sol sensor amb lectures altes de moviment no pot considerar-se un terratrèmol.

Llegir més  

– cada sensor compte

Aquest vídeo il · lustra la importància de cada sensor. Com més gran sigui la densitat dels sensors, el més valuós de les dades és.

Llegir més  

No es van trobar missatges de cartera per a la categoria seleccionada.