Lliçons i activitats

El Quake-Catcher Network està dissenyat per ser una eina educativa per a la descripció dels terratrèmols i la ciència terratrèmol a l'aula. Per a aquest propòsit, s'inclou un programa de demostració anomenada QCNLive per aprendre l'ús de plans de lliçons. QCNLive és un programa gratuït i es pot descarregar des aquesta pàgina.


1)

per Jennifer Saltzman

Els estudiants aprendran que un sismògraf detecta 3 components de moviment i que un sismograma és el registre d'un terratrèmol.
Descarregar PDF: Graus K-5
Descarregar PDF: Graus 6-12


2) Introduction to the Quake-Catcher Network and Lab

per Deborah Kane

Aquesta activitat revisa el concepte d'acceleració i després introdueix als estudiants a un sensor que registra l'acceleració. L'exercici de laboratori porta als estudiants a través de diverses preguntes exploratòries i suggeriments i en última instància, els demana que considerar el que aquest sensor s'utilitza per fora de l'aula. Aquesta activitat requereix una preparació prèvia a l'ordre dels sensors, com s'assenyala en la descripció i Materials d'Ensenyament (baix).
Descàrrega de Microsoft Word


3)

per (Opció 1) Deborah Kane i (Opció 2) IRIS

Aquesta activitat descriu les diferències entre un terratrèmol