ImmicaService

ImmicaService

log in
ImmicaService

Team info
DescriptionKhi đã có ý định nhập cư Mỹ, bạn cần hiểu rõ visa là gì và có những loại visa định cư Mỹ nào để có cái nhìn khái quát hơn. Visa được hiểu là giấy chứng nhận của cơ quan nhập cư của một quốc gia để xác thực người được cấp được phép nhập cảnh vào quốc gia đó và lưu trú trong khoảng thời gian phù hợp theo quy định. Hiện nay, có hai loại visa phổ biến là visa định cư và visa không định cư. Mặc dù cả hai loại visa này đều cho phép bạn được đến Mỹ nhưng thời gian và quyền lợi mà cá nhân được hưởng là khác nhau.
Web sitehttp://www.immica.org
Total credit0
Recent average credit0
Cross-project statsBOINCstats.com
Free-DC
SETIBZH
CountryVietnam
TypeNon-profit organization
Members
Founder ImmiCaservice
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)


Return to Quake-Catcher Network Continual (Taiwan) main page


Copyright © 2019 Stanford University
Generated 25 Jun 2019, 16:11:26 UTC