عضویت QCN

Tاو زلزله گیر شبکه ممکن است با پشتیبانی از داوطلبان علاقه مند مانند خودتان. ما شما را تشویق به مشارکت به همان اندازه و یا بصورت کمی که شما می خواهید. اکثر داوطلبان با میزبانی یک سنسور QCN را روی کامپیوتر خود را برای زلزله نظارت بر شرکت. مانیتور نرم افزار QCN حرکات قوی جدید از زلزله. تمام طول می کشد درخواست یک سنسور, نصب برخی از نرم افزار, و چفت و بست سنسور به طبقه. شما همچنین می توانید در را QCN ثبت نام پس لرزه سریع برنامه تجهیز (در بلایای طبیعی) در این رویداد یک زمین لرزه بزرگ در منطقه خود را برای کمک به.

پیوستن به QCN عنوان ساده به عنوان: