مطبوعات

QCN جزء محاسباتی را اعلام کرد

دانشگاه استنفورد جولای 19, 2011

QCN اعلام در دسترس بودن 6000 سنسور جدید

دانشگاه استنفورد جولای 7, 2011

زلزله و جالب شبکه به دنبال داوطلب در محوطه دانشگاه به میزبان از حس گر های زمین لرزه

دانشگاه استنفورد اکتبر 29, 2009

QCN اول عمومی از قصد اعلام کرد

دانشگاه استنفورد آوریل 2, 2008