QCN Թողարկիչ Այժմ, mirrored’ Stanford,

Աշխատանքներ են կատարվել BOINC հաճախորդի (դուք կարող եք բարելավել է http://boinc.berkeley.edu/download.php) որ թույլ կտա triggers այս նախագծի ինքնաբերաբար 'mirrored’ հիմնական QCN սերվերների Ստենֆորդ. Սա օգտակար կլինի այն դեպքում, եթե մի սերվերի դաուն է, Ձեր տվյալները դեռ կարող են վերահսկվել եւ պահպանվում Ստենֆորդում. Նաեւ պետք է անպայման գնալ ձեր համակարգչում Որտեղից Info’ կոճակը BOINC ընտրացանկից, եւ համոզվեք, որ դուք դրել ճիշտ դիրքը ձեր համակարգչի համար(s). Հաղորդագրություն փակցնելուց համար պետք վազում երկրաշարժից Catcher ցանց!