Videoer

QCN- ?

Dette viser en sensor blir riktig installert, data blir streamet til servere, og den samlede produktet av dataene.

Les mer  

QCN- ?

Denne videoen viser hendelsene som finner sted under et jordskjelv.

Les mer  

QCN- ?

Et vanlig spørsmål er; hvordan QCN avtale med falske avlesninger fra individuelle sensorer. Videoen viser hvordan bare én sensor med stor bevegelse målinger kvalifiserer ikke et jordskjelv.

Les mer  

QCN –

Denne videoen illustrerer betydningen av hver sensor. Desto høyere tettheten av sensorer, jo mer verdifull data er.

Les mer  

Ingen portefølje innlegg ble funnet for den valgte kategorien.