Bli QCN

Than Quake-Catcher Network er gjort mulig med støtte fra interesserte frivillige som deg. Vi oppfordrer deg til å delta så mye eller så lite som du ønsker. De fleste frivillige deltar ved hosting en QCN sensor på datamaskinen for å overvåke for jordskjelv. QCN sin programvare overvåker for sterke nye bevegelser fra jordskjelv. Alt som trengs er ber om en sensor, installere noe programvare, og festing av sensoren til gulvet. Du kan også melde deg på QCN oss Rapid Aftershock Mobilisering Program (RAMP) å bistå i tilfelle av et stort jordskjelv i ditt område.

Bli med QCN er så enkelt som: