: <šírka canvas = "319" height = "64" style = "width: 319px; výška:, 2013

  • QCN Triggery Now "Zrkadlová’ na Stanford

    Práca bola vykonaná na strane klienta BOINC (možno budete chcieť vykonať upgrade na http://boinc.berkeley.edu / download.php) ktoré umožnia spúšťa na tomto projekte sa automaticky "zrkadlové’ k hlavným serverom na Stanforde QCN. To môže byť užitočné v prípade, server je mimo prevádzku, tvoj …

    Čítajte viac →