: , 2013

  • QCN Shkakton Tani 'pasqyruar’ në Stanford

    Puna është bërë mbi klientin BOINC (ju mund të dëshironi të përmirësuar në http://boinc.berkeley.edu / download.php) që do të lejojë për të shkakton në këtë projekt të jetë automatikisht 'pasqyroi’ në serverat kryesore QCN në Stanford. Kjo do të jetë e dobishme në rast se një server është poshtë, juaj …

    Read More →