Videos

- ?

Kjo demonstron një sensor duke u instaluar si duhet, Të dhënat u Transmetuar në serverat, dhe produkti kolektiv i të dhënave.

Lexo më shumë  

- ?

Kjo video tregon ngjarjet që ndodhin gjatë një tërmeti.

Lexo më shumë  

- ?

Një pyetje e zakonshme është; si e bën marrëveshje QCN me leximet e rreme nga sensorë individuale. Video ilustron se sa vetëm një sensor me lexime lëvizjes larta nuk kualifikohet një tërmet.

Lexo më shumë  

Kjo video ilustron rëndësinë e çdo sensor. Dendësia më e lartë e sensorë, më e vlefshme të dhënave është.

Lexo më shumë  

Asnjë mesazh i portofolit u gjet për kategorinë e përzgjedhur.