:

  • QCN Shkakton Tani 'pasqyruar’ në Stanford

    Puna është bërë mbi klientin BOINC (ju mund të dëshironi të përmirësuar në http://boinc.berkeley.edu / download.php) që do të lejojë për të shkakton në këtë projekt të jetë automatikisht 'pasqyroi’ në serverat kryesore QCN në Stanford. Kjo do të jetë e dobishme në rast se një server është poshtë, juaj …

    Read More →
  • Quake-Catcher Rrjeti në Tajvan!

    Quake-Catcher Rrjeti i bazuar në Universitetin e Stanfordit tani ka një server priti në Akademinë Sinica në Taipei, Tajvan. Ju mund të bashkëngjitni me projektin nëpërmjet këtij URL: http://qcn.twgrid.org / sensor

    Read More →