Mësimet dhe Aktivitetet

Quake-Catcher Rrjeti është projektuar të jetë një mjet edukativ për të përshkruar tërmetet dhe shkenca tërmet në klasë. Për këtë qëllim, ne të përfshijë një program të quajtur demonstrim QCNLive për të mësuar përdorimin e planet mësimore. QCNLive është një program i lirë dhe mund të shkarkohet nga ky webpage.


1) </div>

nga Jennifer Saltzman

Studentët do të mësojnë se një seismometer zbulon 3 komponentet e levizjes dhe se një seismogram është rekord i një tërmet.
Shkarko PDF: Klasat K-5
Shkarko PDF: Notat 6-12


2) Introduction to the Quake-Catcher Network and Lab

nga Deborah Kane

Ky aktivitet shqyrton konceptin e përshpejtimit dhe pastaj prezanton studentët me një sensor që shënon përshpejtimin. Ushtrimi laborator çon studentët përmes disa pyetjeve paraprake dhe sugjerimet dhe përfundimisht kërkon që ata të marrin në konsideratë atë që ky sensor është përdorur për jashtë të klasës. Ky aktivitet kërkon përgatitje paraprake për të porositur sensorë, vërejtur si në materiale përshkrimin dhe Mësimdhënia (poshtë).
Shkarkim për Microsoft Word


3) </div>

nga (Alternativë 1) Deborah Kane dhe (Alternativë 2) IRIS

Ky aktivitet përshkruan dallimet midis një tërmet