New ONavi sensor shoferët e Windows Released

Ne jemi të testimit shoferët e re – në qoftë se ju jeni drejtimin e një 32 ose 64-bit sistemit Windows, e cila ka vështirësi në zbulimin ose duke përdorur USB ONavi sensor, ju lutem referojuni në këtë thread message board për lidhje të shkarkuar për shoferët e reja:
http://qcn.twgrid.org/sensor/forum_thread.php?id=666