QCN Shkakton Tani 'pasqyruar’ në Stanford

Puna është bërë mbi klientin BOINC (you may want to upgrade at http://boinc.berkeley.edu/download.php) që do të lejojë për të shkakton në këtë projekt të jetë automatikisht 'pasqyroi’ në serverat kryesore QCN në Stanford. Kjo do të jetë e dobishme në rast se një server është poshtë, your data can still be monitored and stored at Stanford. Also be sure to go to your ‘Computer Location Infobutton on the BOINC menu and make sure you have set the correct location for your computer(s). Thanks for running the Quake-Catcher Network!